Mạch Song Song Với Nguồn DC

Mạch Song Song【The Parallel Circuit】 Mạch song song là khi các điện trở không được...

Mạch Nối Tiếp Với Nguồn DC

Mạch Nối Tiếp【The Series Circuit】 Trong mạch nối tiếp, bạn kết nối hai hoặc nhiều...

Điện Trở (phần tiếp theo)

Điện trở – Sử dụng, Cấu trúc và Tính Chất【Resistors— Use, Construction, and Properties】 Trong...

Định Luật Ohm

Mối Quan Hệ Giữa Điện Áp, Dòng Điện và Điện Trở【The Relationship of Voltage, Current,...

Mạch Điện Là Gì ?

Mạch Điện Là Gì【What a Circuit Is】 Không cần phóng đại khi nói rằng phần...

Điều Gì Kiểm Soát Dòng Điện Chảy – Điện Trở

Điện Trở Là Gì【What Resistance Is】 Bạn biết rằng một dòng điện là sự di...

Điện Áp Được Đo Lường Như Thế Nào ?

Đơn Vị Đo Điện Áp【Units of Voltage】 Lực điện động (electromotive force) giữa hai điện...

Dòng Điện Được Đo Lường Như Thế Nào?

Đơn Vị Đo Dòng Điện【Measuring The Units of Current Flow】 Trong quá trình học, bạn...

Cách Máy Đo Điện Hoạt Động

Cơ Chế Chuyển Động Cơ Bản Của Đồng Hồ Máy Đo【The Basic Meter Movement】 Bây...

Điện Từ Trường Là Gì ?

Điện Từ (Điện Từ Trường)【Electromagnetism】 Trước hết, bạn đã biết một sự thật quan trọng...