Quạt điện Asia (2 Cái) – Đã Sửa Xong Tại Hữu Thịnh – 18/2/2020